Připravujeme pro Vás možnost pronájmu 8 vyhrazených parkovacích míst na východní straně hotelu. Tato budou zajištěna pevnou zábranou proti vjezdu neautorizovaných vozidel a tím pádem garantována. Klient po uhrazení částky obdrží klíč od mechanického zámku k nerezovému řetízku.*

PRONÁJEM 1 PARKOVACÍHO MÍSTA:

PLATBA PŘEDEM NA 2 ROKY :   19 200 Kč vč. DPH (800 Kč / parkovací místo / měsíc)
PLATBA PŘEDEM NA 1 ROK:      10 800 Kč vč. DPH (900 Kč / parkovací místo / měsíc)
PLATBA PŘEDEM NA 1 MĚSÍC:    1 000 Kč

*na zámek a klíč se vztahuje vratná záloha ve výši 1 000 Kč