Povinně zveřejňované informace akciových společností

Pozvánka na valnou hromadu

Interhotel Moskva a.s.
Sídlo: náměstí Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČ: 46347623,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na úterý 19. 6. 2018 od 11.00 hodin
v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512

Více informací naleznete v  přiložené pozvánce na Valnou Hromadu.

Přílohy:
Návrh změny Stanov
Výroční zpráva


Pozvánka na valnou hromadu

IH Moskva a.s.
Sídlo: nám. Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČ: 46347623,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na pátek 30. 6. 2017 od 10.00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Více informací naleznete v  přiložené pozvánce na Valnou Hromadu a ve Výroční zprávě.


Výroční zpráva

Na základě zákona o obchodních korporacích zveřejňujeme Výroční zprávu s účetní závěrkou – ke stažení zde.


Pozvánka na valnou hromadu

IH Moskva a.s.
Sídlo: nám. Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČ: 46347623,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na ponělí 27.6.2016 od 10.00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Více informací naleznete v  přiložené – pozvánce na Valnou Hromadu