Povinně zveřejňované informace akciových společností

Výroční zpráva

Na základě zákona o obchodních korporacích zveřejňujeme Výroční zprávu s účetní závěrkou – ke stažení zde.


Pozvánka na valnou hromadu

IH Moskva a.s.
Sídlo: nám. Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČ: 46347623,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na ponělí 27.6.2016 od 10.00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Více informací naleznete v  přiložené – pozvánce na Valnou Hromadu